Bijlagenrapport

Bijlagenrapport bij rapportage 'Een nieuw systeem van stalbeoordeling’.

Bijlagenrapport (PDF | 22 pagina's | 1 MB)

De bijlagenrapportage bevat de volgende onderdelen:

  • inzichten uit andere sectoren en andere landen;
  • verslag van Red Team sessies over conceptvarianten';
  • schets van de huidige proefstalprocedure;
  • schets van de route naar een nieuw systeem.