Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen

De Sociaal-Economische Raad (SER) geeft advies over de rol van biomassa in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire economie in 2050.

Biomassa in balans Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen (PDF | 113 pagina's | 4,6 MB)