Eindrapportage Ministerie VWS Gebruikerstesten Corona Notificatie app (Regio Twente)

Dit rapport beschrijft de resultaten van gebruikerstesten met de notificatie-app voor COVID-19-besmettingen. Het doel is om na te gaan wat het gebruiksgemak is, of de technologie toepasbaar is, en of eindgebruikers snappen waar de app voor dient.
Eindrapportage Ministerie VWS Gebruikerstesten Corona Notificatie app (Regio Twente) (PDF | 87 pagina | 5,6 MB)