Eindrapportage Ministerie VWS Gebruikerstesten Corona Notificatie app (Regio Twente)

Dit rapport beschrijft de resultaten van gebruikerstesten met de notificatie-app voor COVID-19-besmettingen. Het doel is om na te gaan wat het gebruiksgemak is, of de technologie toepasbaar is, en of eindgebruikers snappen waar de app voor dient.