Impactanalyse Zorgprestatiemodel

Het doel van deze impactanalyse is een beeld te geven van de mogelijk verschuivingen van opbrengsten tussen groepen zorgaanbieders of tussen groepen patiënten als gevolg van invoering van het zorgprestatiemodel.

Impactanalyse Zorgprestatiemodel (PDF | 35 pagina's | 1,7 MB)