Leidraad Financiële Sanctieregelgeving

In de Leidraad Financiële Sanctieregelgeving legt het Ministerie van Financiën uit hoe personen, bedrijven en organisaties om moeten gaan met financiële sancties.

Leidraad Financiële Sanctieregelgeving (PDF | 31 pagina's | 641 kB)

Financiële sancties

De Verenigde Naties (VN), de Europese Unie (EU) en Nederland willen de internationale vrede, veiligheid en recht beschermen. Daarvoor kunnen zij financiële sancties geven aan landen, personen, bedrijven of organisaties. Bijvoorbeeld bankrekeningen bevriezen. Of een beperking van financiële transacties naar het buitenland en op het gebied van investeringen. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de strijd tegen terrorisme.

Nationale Sanctielijst terrorisme

Staat u of één van uw familieleden, zoals uw zoon of dochter, op de nationale sanctielijst terrorisme? U vindt meer informatie over wat dit inhoudt in specifiek paragaaf 2.2 en 2.3 van de leidraad.

Uitzondering op financiële sancties

Voor veel sancties bestaan ontheffingen (uitzonderingen) voor bepaalde activiteiten, zoals humanitaire hulp. Dit kan ook wanneer u iemand op de nationale sanctielijst terrorisme geld wilt geven. Dit mag soms als uitzondering, als het gaat om bijvoorbeeld eten of een verzekering. U vindt hierover meer uitleg in paragraaf 2.3 van de leidraad.

Ook kan de sanctie betekenen dat er geen verbod is voor handel in bepaalde goederen en diensten, maar een vergunningsplicht of een ontheffingsplicht. Bijvoorbeeld bij financiële ondersteuning bij bepaalde organisaties. U vindt hierover meer uitleg in paragraaf 2.6 van de leidraad.

Ontheffingen of vergunningen voor uitzonderingen op financiële sancties moet u aanvragen bij het Ministerie van Financiën. Richt een onderbouwd verzoek aan ofwel het emailadres sancties@minfin.nl, of aan het volgende postadres:

Ministerie van Financiën
Directie Financiële Markten
Team Sancties
Postbus 20201
2500 EE Den Haag