Dichterbij door digitalisering

Een manifest voor de digitale overheid in het (post-)coronatijdperk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschrijven hoe zij vinden dat de digitale overheid er uit kan zien tijdens en na corona.