Dichterbij door digitalisering

Een manifest voor de digitale overheid in het (post-)coronatijdperk. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten beschrijven hoe zij vinden dat de digitale overheid er uit kan zien tijdens en na corona.

Dichterbij door digitalisering ( PDF | 11 pagina's | 913 kB )