Wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen

Het wetsvoorstel wijzigt de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Wet op de rechterlijke organisatie en de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De wijziging houdt verband met enkele wijzigingen in het belang van de rechtseenheid en de rechtsontwikkeling bij de hoogste rechtscolleges.

Wetsvoorstel amicus curiae en kruisbenoemingen ( PDF | 2 pagina's | 175 kB )