Visies op taakherschikking

Een inventariserend onderzoek naar de diversiteit, kansen en belemmeringen van taakherschikking in Nederland.

Visies op taakherschikking (PDF | 175 pagina's | 1,7 MB)