Zoutwinning Waddenzee: Advies Auditcommissie over de nulmeting en het meetjaar 2019

De Commissie voor de milieueffectrapportage beoordeelt de nulmeting van de monitoring van de gevolgen van zoutwinning onder de Waddenzee. De nulmeting dient als vergelijkingspunt nu er nog geen effecten van de zoutwinning zijn.