MIRT Overzicht 2021 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Het MIRT overzicht geeft een toelichting bij de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor het jaar 2021.

MIRT Overzicht 2021 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (PDF | 417 pagina's | 19.6 MB)