Nationaal deltaprogramma 2021 Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland

Het Deltaprogramma 2021 presenteert de uitkomsten van de 1e 6-jaarlijkse herijking van de deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Nationaal deltaprogramma 2021 Koersvast werken aan een klimaatbestendig Nederland (PDF | 140 pagina's | 10.2 MB)