Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem Deel 1 Hoofdrapport

Het rapport bevat deel 1 van de beleidsevaluatie naar de werking en het doelbereik van het stelsel voor de Kwaliteitsborging in het bodembeheer (Kwalibo-stelsel).

Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem Deel 1 Hoofdrapport (PDF | 113 pagina's | 1.4 MB)