Kamerbrief bij rapporten over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem

Staatssecretaris Van Veldhoven stuurt de Tweede Kamer enkele rapporten over het stelsel van kwaliteitsborging bodem (Kwalibo).  Zij informeert de Kamer over de belangrijkste bevindingen op hoofdlijnen van de rapporten en geeft haar beleidsreactie.

Kamerbrief bij rapporten over granuliet en het besluit bodemkwaliteit en de Beleidsevaluatie Kwaliteitsborging Bodem (PDF | 6 pagina's | 212 kB)

Het gaat om de volgende rapporten:

  • het rapport 'Kleine korrels, grote discussie';
  • 2 evaluatierapporten Kwaliteitsborging Bodem;
  • het rapport 'Onderzoek kwantificering ILT bevindingen naleefgedrag Kwalibo-stelsel'.