Rapport Onderzoek kwantificering ILT-bevindingen naleefgedrag Kwalibo-stelsel

Het rapport richt zich op de omvang van het niet naleven van de kwaliteitsborging van bodemwerkzaamheden en bouwstoffen. Daarnaast gaat het in op de vraag of de ongewenste gebeurtenissen mogelijk kunnen leiden tot milieu- en gezondheidsrisico’s.

Rapport Onderzoek kwantificering ILT-bevindingen naleefgedrag Kwalibo-stelsel (PDF | 47 pagina's | 1.9MB)