Monitor fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest - Tweede kwartaal 2020

Rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek met cijfers over de uitstoot van fosfaat en stikstof door Nederlands vee in het 2e kwartaal van 2020.