Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppol autoriteit

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten de Peppol autoriteit over te nemen en staat momenteel voor de opgave om, samen met alle betrokken partijen, te komen tot een ordentelijke transitie van de huidige Peppol autoriteit Simplerinvoicing met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar de nieuwe Peppol autoriteit binnen het publieke domein (BZK).

Op basis van gesprekken zijn door de gesprekspartners 6 uitgangspunten genoemd, waaraan de nieuw te vormen Nederlandse Peppol autoriteit kan toetsen of het de juiste keuzes maakt bij het voeren van de regie en het beheer op het Peppol afsprakenstelsel, het stellen van de randvoorwaarden en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.

Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppol autoriteit (PDF | 23 pagina's | 1,3 MB)