Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppolautoriteit (NPa)

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft besloten de Nederlandse Peppolautoriteit (NPa) over te nemen en staat momenteel voor de opgave om, samen met alle betrokken partijen, te komen tot een ordentelijke transitie van de huidige Peppolautoriteit Simplerinvoicing met bijbehorende taken en verantwoordelijkheden naar de nieuwe Peppolautoriteit binnen het publieke domein (BZK).

Op basis van gesprekken zijn door de gesprekspartners 6 uitgangspunten genoemd, waaraan de nieuw te vormen Nederlandse Peppolautoriteit kan toetsen of het de juiste keuzes maakt bij het voeren van de regie en het beheer op het Peppol-afsprakenstelsel, het stellen van de randvoorwaarden en het uitvoeren van het toezicht op de naleving van gemaakte afspraken.

Kwartiermakersrapport Nederlandse Peppol autoriteit (PDF | 23 pagina's | 1,3 MB)