Nationaal Milieubeleidskader (ontwerpversie)

In het Nationaal Milieubeleidskader staat wat de Rijksoverheid wil doen aan een veilig, gezond en schoon leefmilieu.

Nationaal Milieubeleidskader (ontwerpversie) (PDF | 40 pagina's | 5,7 MB)

De gezondheid en veiligheid van mens en natuur staan centraal.  De Rijksoverheid wil de problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties of  verplaatsen naar andere regio’s. Daarom is het beter om milieuproblemen te voorkómen in plaats van genezen. De doelen van de Rijksoverheid zijn:

  • meer aandacht voor voorkómen van milieuverliezen, door vervuiling, uitputting of anderszins;
  • beheersing van de risico’s op afwenteling;
  • voortdurende verbetering van de milieukwaliteit bij bestaande milieuvraagstukken;
  • verbinding en samenwerking, zowel internationaal als in Nederland zelf, met andere overheden, bedrijfsleven, NGO’ s, wetenschap en burgers.