Doorlichting Natura 2000

Onderzoek naar mogelijkheden voor aanpassing van de beschermde status van Natura 2000-gebieden.

Doorlichting Natura 2000 (PDF | 130 pagina's | 2 MB)