Ontwerp Besluit jaarlijkse indexering verkeersboetes 2021

Het ontwerpbesluit wijzigt de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wahv), het het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiƫle en strafvorderlijke gegevens. De wijziging houdt verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven van verkeersboetes.