Hoogwaterbeschermingsprogramma-218e Voortgangsrapportage

De rapportage gaat over de voortgang van het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) over de periode van 1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020.