Verdiepingsonderzoek stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders

De conclusie van het verdiepingsonderzoek is dat 12 van de 44 onderzochte specialistische jeugdhulpaanbieders “extra aandacht” behoeven. Dit omdat de continuïteit van zorg (op onderdelen) binnen een jaar in gevaar zou kunnen komen. Voor de overige organisaties geldt dat er geen acute continuïteitsproblemen te verwachten zijn.

Verdiepingsonderzoek stand financiële gezondheid jeugdhulpaanbieders (PDF | 25 pagina's | 965 kB)