Voortgangsrapportage Versterking en vernieuwing lokale democratie - Programma Democratie in Actie

De nieuwe voortgangsrapportage laat zien dat er inmiddels uitgebreid gebruik gemaakt wordt van het ondersteuningsaanbod dat vanuit Democratie in Actie wordt geboden. Burgemeesters, wethouders, griffiers, raadsleden, statenleden en AB-leden, gemeentesecretarissen en ambtenaren krijgen op een laagdrempelige wijze toegang tot kennis.

Voortgangsrapportage Versterking en vernieuwing lokale democratie - Programma Democratie in Actie (PDF | 6 pagina's | 107 kB)