Dashboard bestuursakkoord po 2020

Het dashboard geeft per hoofddoel de doelstellingen weer uit het geactualiseerde Bestuursakkoord PO voor het primair onderwijs (po).

Dashboard bestuursakkoord po 2020 (PDF | 15 pagina's | 690 kB)