Kamerbrief over eindevaluatie sectorakkoorden po en vo en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen

Minister Slob informeert de Tweede Kamer over de eindevaluatie van het bestuursakkoord voor het primair onderwijs (PO) en het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs (VO). Het rapport van de eindevaluatie zit als bijlage bij de Kamerbrief. Ook gaat hij in op de bijgestelde aanwending van de prestatieboxmiddelen.

Kamerbrief over eindevaluatie sectorakkoorden po en vo en bijgestelde aanwending prestatieboxmiddelen (PDF | 6 pagina's | 471 kB)