Onderbouwing en Evaluatie bij nieuwe invulling prestatiebox po en vo

De bijlage bevat de evaluatie en onderbouwing van de bijgestelde prestatieboxmiddelen in verband met het bestuursakkoord voor het primair onderwijs (PO) en het sectorakkoord voor het voortgezet onderwijs (VO).

Onderbouwing en Evaluatie bij nieuwe invulling prestatiebox po en vo (PDF | 3 pagina's | 210 kB)