Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd

De rapportage gaat over de uitvoering van de jeugdbescherming en jeugdreclassering op dit moment en de opvolging van de aanbevelingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid uit het najaar van 2019.

Voortgangsrapportage kwetsbare kinderen onvoldoende beschermd (PDF | 11 pagina's | 179 kB)