Kosten en baten isolatiestandaard en streefwaarden voor woningen

Onderzoek naar de gemiddelde jaarlijkse kosten en baten van de 3 verschillende isolatieniveaus uit het onderzoek naar een standaard en streefwaardes voor bestaande woningbouw. Het gaat hierbij om de kosten voor zowel de eigenaar-bewoners van een koopwoning als de huurder en verhuurder van sociale en particuliere huurwoningen.