Evaluatierapport Wettelijke Onderzoekstaak Besmettelijke Dierziekten (WOT BD)

De Wettelijke Onderzoekstaak Besmettelijke Dierziekten (WOT BD) is de onderzoekstaak op het gebied van van aangifteplichtige dierziekten, zoönosen en antimicrobiële resistentie. Deze evaluatie heeft betrekking op de periode van 2015 tot en met 2019.

Evaluatierapport Wettelijke Onderzoekstaak Besmettelijke Dierziekten (WOT BD) (PDF | 45 pagina's | 1,5 MB)