Beleidsevaluatie Gebiedsontwikkeling

Het doel van dit onderzoek is het in beeld brengen van de meerwaarde van integrale ruimtelijke investeringsprojecten aan de hand van een beoordelingskader toegepast op de hiervoor genoemde projecten, die in het kader van Nieuwe Sleutelprojecten (NSP), Besluit Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK) en Nota Ruimte-projecten (NR), vanuit het Rijk zijn medegefinancierd.

Beleidsevaluatie Gebiedsontwikkeling (PDF | 103 pagina's | 1,4 MB)