Beleidsdoorlichting artikel 5.1 Ruimtelijke Ordening

In deze rapportage staan de bevindingen centraal van de beleidsdoorlichting van artikel 5.1 Ruimtelijke Ordening van de begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Beleidsdoorlichting artikel 5.1 Ruimtelijke Ordening (PDF | 81 pagina's | 1,6 MB)