CO2-Managementplan 2020-2021

Managementplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor CO2-reductie in 2020 en 2021. Dit managementplan bevat ook de voortgangsrapportage over het 1e halfjaar van 2020.