Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020

Het rapport Landelijke Monitor Studentenhuisvesting gaat over studenten en hun huisvesting. Er wordt een beeld geschetst van de omvang, samenstelling en verwachte ontwikkelingen voor de komende acht jaar van de studentenpopulatie en de studentenhuisvesting. Daarnaast is er aandacht voor betaalbaarheid, woonwensen en internationale studenten.

Landelijke monitor studentenhuisvesting 2020 (PDF | 145 pagina's | 3,4 MB)