Adviezen NVAO aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Experiment leeruitkomsten

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) geeft advies naar aanleiding van de resultaten van het experiment leeruitkomsten. Bij leeruitkomsen maken studenten afspraken over de invulling van opleidingstrajecten om die aan te laten sluiten op hun specifieke situatie.

Adviezen NVAO aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het Experiment leeruitkomsten (PDF | 13 pagina's | 7,7 mB)