Evaluatie van de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV Beleid)

Evaluatierapport van de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV Beleid), ten behoeve van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma.

Evaluatie van de Wettelijke Onderzoekstaken Voedselveiligheid Beleid (WOT-VV Beleid) (PDF | 96 pagina's | 988 kB)