Bijlage 1 bij Kamerbrief - Reactie casestudys besluitvormingsonderzoek

Bijlage 1 bevat de reactie op de casestudy’s uit het onderzoek 'Juridische aspecten van algoritmen die besluiten nemen'.

Bijlage 1 bij Kamerbrief - Reactie casestudys besluitvormingsonderzoek (PDF | 6 pagina's | 290 kB)