Bijlage 2 bij Kamerbrief- Reactie reguleringsopties rapport modernisering procesrecht

Bijlage 2 bevat de reactie op de afzonderlijke reguleringsopties in het rapport ́'Modernisering procesrecht in het licht van big data'.

Bijlage 2 bij Kamerbrief- Reactie reguleringsopties rapport modernisering procesrecht (PDF | 18 pagina's | 394 kB)