Beantwoording schriftelijke vragen begroting JenV 2021

De ministers Grapperhaus en Dekker en staatssecretaris Broekers-Knol antwoorden op de vragen van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) van  de Tweede Kamer over de vaststelling van de begrotingsstaten van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 de Tweede Kamer.

Beantwoording schriftelijke vragen begroting JenV 2021 (PDF | 184 pagina's | 1.3 MB)