Bouwen op een stevig fundament

Uitkomsten van onderzoek naar de bijdrage van de Governancecode Zorg 2017 aan goed bestuur en toezicht in de zorg.

Bouwen op een stevig fundament (PDF | 92 pagina's | 1,5 mB)