Startdocument - Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) 2021-2030

Op 10 oktober 2019 is deelakkoord 6 van het nationale Sportakkoord ondertekend: ‘Topsport die inspireert’. Daarin zijn 6 actielijnen benoemd die samen bijdragen aan de gezamenlijke ambitie dat Nederlandse topsporters en topsportevenementen mondiaal toonaangevend, toekomstbestendig en van maximale maatschappelijke waarde voor Nederland zijn. Daarmee willen sportbonden, gemeenten, provincies, bedrijfsleven, rijksoverheid, media en maatschappelijke organisaties ook in de toekomst zoveel mogelijk Nederlanders inspireren door topsport.

Startdocument - Nederlandse Topsportevenementen Strategie (NTS) 2021-2030 (PDF | 13 pagina's | 661 kB)