Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode 1992-2020

Het overheidsbeleid richt zich op het terugdringen van eenzaamheid. Dit is geconcretiseerd in het actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’ (www.eentegeneenzaamheid.nl). Dit programma voor ouderen vanaf 75 jaar is gestart op 8 maart 2018.

Verandering in prevalentie van eenzaamheid onder ouderen in de periode 1992-2020 (PDF | 25 pagina's | 442 kB)