COVID-19 en dakloosheid in Nederland

Onderzoek naar de impact van COVID-19 op dakloze mensen en op de zorg en opvang voor dakloze mensen in Nederland gedurende de 1e golf in 2020.