Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health

Het Actieprogramma 'Nieuwe kansen voor Topsector LSH' toont de belangrijkste sterktes van de LSH (Life, Science and Health)-sector en benoemt concrete acties om de internationale positie van de sector te versterken, het vestigingsklimaat te verbeteren en maatschappelijke, economische en wetenschappelijke kansen te verzilveren. 

Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health (PDF | 96 pagina's | 1,9 MB)