Nieuwe kansen voor Topsector Life Sciences & Health

Het Actieprogramma 'Nieuwe kansen voor Topsector LSH' toont de belangrijkste sterktes van de LSH (Life, Science and Health)-sector en benoemt concrete acties om de internationale positie van de sector te versterken, het vestigingsklimaat te verbeteren en maatschappelijke, economische en wetenschappelijke kansen te verzilveren.