Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda

Adviesrapport dat op basis van recent onderzoek naar digitale vaardigheden toekomstig digitaal inclusiebeleid onderbouwt en richting geeft. Het rapport gaat onder andere in op een minimaal niveau van digitale (basis)vaardigheden voor de Nederlandse bevolking en zet de samenhang tussen traditionele laaggeletterdheid en digitale vaardigheden conceptueel uiteen. Ook beschrijft het rapport digitale vaardigheden die van belang zullen zijn in de nabije toekomst. Het rapport sluit hiermee aan op het spoor digitale vaardigheden en zelfredzaamheid van het beleidsdossier digitale inclusie.

Digitale vaardigheden: een onderzoeks- en beleidsagenda (PDF | 42 pagina's | 3,7 MB)