Verwevenheid zorg & criminaliteit

Het doel van dit onderzoek is inzicht krijgen in aard en omvang van de verwevenheid tussen zorg en criminaliteit. Dit moet handvatten opleveren om het probleem aan te pakken en het te agenderen.

Verwevenheid zorg & criminaliteit (PDF | 33 pagina's | 2,7 MB)