Rapport arbeidsmigranten

Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s
voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

Rapport arbeidsmigranten ( PDF | 50 pagina's | 1,7 MB )