Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting

De monitor beschrijft de problemen van (ex-)gedetineerden bij de basisvoorwaarden voor re-integratie. Het gaat daarbij om een geldig identiteitsbewijs, inkomen en dagbesteding, huisvesting, (inzicht in) schulden en (indien nodig con-tinuïteit van) zorg.

Monitor nazorg ex-gedetineerden 6e meting ( PDF | 100 pagina's | 1,5 MB )