Democratische kernwaarden in het voortgezet onderwijs

Dit rapport brengt de opvattingen van jongeren over de democratische rechtsstaat in kaart voor leerlingen van het 2e jaar van de middelbare school. Het biedt inzicht in de stand van zaken van de steun voor democratische kernwaarden en politieke houdingen onder jongeren in de eerste jaren van het voortgezet onderwijs, en de structurele verschillen die al in deze levensfase bestaan tussen groepen jongeren.