Syntheserapport herijking verdeling gemeentefonds

Integratie van de verdeelmodellen sociaal en klassiek domein en de verevening van eigen inkomsten.

Syntheserapport herijking verdeling gemeentefonds ( PDF | 26 pagina's | 867 kB )