Rapport Commissie Dossier J.A. Poch


Het rapport bevat de bevindingen  uit het onderzoek van de Commissie Dossier J.A. Poch naar de volledigheid van het dossier Julio Poch.

Rapport Commissie Dossier J.A. Poch ( PDF | 164 pagina's | 6,0 MB )

Het rapport richt zich op:

  • de bemoeienis van de verschillende ministers van Justitie met het onderzoek naar en de vervolging van de heer Poch;
  • de overwegingen die een rol hebben gespeeld bij het standpunt dat eventuele vervolging van de heer Poch in Argentinië meer voor de hand lag dan een vervolging in Nederland;
  • overwegingen bij beslissingen en gedragingen bij de contacten tussen de justitiële autoriteiten van Nederland en andere landen zoals Argentinië over mogelijke vormen van rechtshulp.