Patiënteninformatie op maat: een onderschatte factor

Onderzoek naar informatievoorziening aan patiënten. Het rapport geeft aanbevelingen en oplossingsrichtingen om te zorgen dat patiënten op de juiste momenten over de juiste informatie beschikken.